მიმდინარე პროექტები

პროექტები
პროექტები

იორკ თაუნი

პროექტები

ტაბახმელა 100 000 m2 საცხოვრებელი, კომერციული

მიმდინარე პროექტები

პროექტები

იორკ თაუნი

ტაბახმელა 100 000 m2 საცხოვრებელი, კომერციული

პროექტები

ლისი ვიუ

პროექტები

ლისი 25 000 m2 საცხოვრებული

პროექტები

ალ მარე

პროექტები

ბათუმი, 310 აპარტამენტი, საცხოვრებელი, კომერციული

პროექტები

ლისი ვიუ

პროექტები

ლისი 25 000 m2 საცხოვრებული

პროექტები

ალ მარე

პროექტები

ბათუმი, 310 აპარტამენტი, საცხოვრებელი, კომერციული

პროექტები

ბაზალეთის პროექტი

პროექტები

ბაზალეთი, 2 000 000 m2, ინვესტიცია

პროექტები

მცხეთის პროექტი

პროექტები

მცხეთა, 33 000 m2, ინვესტიცია

პროექტები

ბაზალეთის პროექტი

პროექტები

ბაზალეთი, 2 000 000 m2, ინვესტიცია

პროექტები

მცხეთის პროექტი

პროექტები

მცხეთა, 33 000 m2, ინვესტიცია

დასრულებული პროექტები

Dighomi Towers

საქართველო, საცხოვრებელი, კომერციული

Clock Towers

საქართველო, საცხოვრებელი

Diplomatic Digomi

საქართველო, საცხოვრებელი

York-Nlogo

თურქეთი, საცხოვრებელი, კომერციული

York-adres

თურქეთი, საცხოვრებელი, კომერციული

York Deniz

თურქეთი, საცხოვრებელი, კომერციული

York Panorama

თურქეთი, საცხოვრებელი, კომერციული

შესავსები ფორმა

დეტალური
ინფორმაციისთვის