York Towers

Უძრავი ქონების მართვა

Property Management 510x510 copy Უძრავი ქონების მართვა

უძრავი ქონების მართვა – მიმდინარე პროექტების მონიტორინგი, მოვლა, ავეჯი, ტექნიკა და ჭკვიანი გადაწყვეტა. გარდა ამისა, ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენი ქონების დაქირავებას და გაყიდვას.